Kursen består av två delkurser vilka tillsammans ger en helhetsbild av människans historia, med särskild betoning på modern tid. Fokus ligger på de långa linjerna i världshistorien men också på formativa perioder då avgörande förändringar ägde rum. Kursen ger även grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp.

Anmälan till kursen sker via antagning.se

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

Halvfart, kväll, undervisningen sker på campus

Datum

För kursen som startar VT2020: 2020-01-20–2020-06-07

Schema

Schema vårterminen 2020
Schema höstterminen 2019

Litteraturlista

Litteraturlista vårterminen 2020
Litteraturlista höstterminen 2019

Kontakt

Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
Kursadministration: expedition@historia.su.se
Kursansvariga lärare: Pär Frohnert och Johan Bergman 
Studierektor: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se

Kurswebb

När du registrerar dig på kursen får du tillgång till kurswebben mondo.su.se