Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema vårterminen 2017

Schema vårterminen 2018

Litteraturlista visas nedan. 

Kursen ges första gången vårterminen 2016.