Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema höstterminen 2019

Schema höstterminen 2018

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.