Alla kurser ges inte varje termin!

 

Gå till kurssidan och klicka i Kursplan och anmälan - då kommer du till universitetets utbildningsdatabas. Där ligger

  • kursplan
  • uppgift om när kursen ges nästa gång
  • möjlighet att anmäla dig via antagning.se

Efter ansökningstidens utgång, se: