Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema vårterminen 2017

Schema vårterminen 2016

Litteraturlista visas nedan. Ändringar litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.

Har du aktiverat ditt studentkonto men ändå inte kommer åt din mondosajt, kontakta expedition@historia.su.se.