Fotograf Kjellström, Rolf, 1968 https://digitaltmuseum.se/011013848974/renskotsel-sarvjakt-lars-hott

Mer om kursen

Hur har samernas kultur och levnadssätt sett ut historiskt och vilka regionala skillnader finns inom Sápmi, det samiska bosättningsområdet? Hur har Sveriges, Norges, Finlands och Rysslands relationer med samer sett ut genom århundradena?

Kursens innehåll

Kursen ger en kronologisk översikt över samernas historia både före och efter de intensifierade kontakterna med de nordiska staterna och Ryssland på 1500-talet, och fram till idag.

Kursen tar upp delområden som:  samisk kultur, utbildning, och perspektiv på samer som minoritet och urfolk.

Ställningen som minoritet problematiseras och diskuteras utifrån olika teoretiska perspektiv, som erbjuds av forskningen. De historiska relationerna, maktförhållandena och gränserna mellan samerna och de andra befolkningsgrupperna ar temata som diskuteras genomgående under kursen.

Kursen ger även utrymme för samiska perspektiv på utbildning och historieskrivning.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema vårterminen 2020

Litteraturlista visas nedan.