Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kvällskursen Samtidshistoria I behandlar de viktigaste händelserna i världen under perioden 1945 till idag. Dessa händelser studeras först översiktligt och därefter sker en fördjupning där olika proteströrelser mot de rådande förhållandena studeras. Kursen motsvarar en halv termins studier men ges på halvfart och sträcker sig därför över hela höstterminen.

Kursen kan byggas på med Samtidshistoria II - kultur, mentalitet och politik i en föränderlig värld, 15 hp

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema ht 2013 (63 Kb) . OBS! detta schema är aktuellt fram till kursstart. Alla ändringar i schemat meddelas därefter i det webbschema som ligger i Mondo.

Litteraturlista visas nedan. Ändringar litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.