Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Jämför kursen Samtidshistoria I - frigörelser, globalisering och konflikter, 15 hp - som inte behöver ha lästs för att gå denna kurs.

Kvällskursen Samtidshistoria II behandlar några av de områden där det skett störst förändringar i det svenska samhället under perioden 1945 till idag. Inte bara de politiska förändringarna berörs utan också mentalitet och kultur. Kursen motsvarar en halv termins studier men ges på halvfart och sträcker sig därför över hela vårterminen.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.