Kursen syftar till att uppmärksamma de historiska och kulturella krafter som har legat och ligger bakom skräck och monster. Vidare syftar kursen till att visa att skräck och monster inte enbart har varit ett västeuropeiskt fenomen, även om Västerlandet tidvis har dominerat politiskt stora delar av världen. Det handlar om både en världshistorisk företeelse och en modern global trend, och berör frågan om vad som kännetecknar en människa och mänskligheten

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Schema vårterminen 2020
 

LK1045 Skräck och monster VT2020 (113 Kb)

Kurslitteratur VT18 (76 Kb)