Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Undervisningsspråk: engelska.

Information om kursen ges av läraren Roussina Roussinova, roussina.roussinova@arthistory.su.se.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Schema 2018

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.

________________________________________________

The course can be read separately or be part of a more coherent historical study.

The course is given in English.

Information about the course is given by the teacher Roussina Roussinova, roussina.roussinova@arthistory.su.se.

Syllabus and notification ("Ansökan") via antagning.se. “Late application” can also be made via antagning.se.

Schedule 2018

 

Course description is distributed at the beginning of the course.

 

Erasmus students should contact our Exchange coordinator Andreas Bloch.