Creative Commons Attribution: Share Alike.
Selfie i Stadshusets trädgård i Stockholm.

Kursen vänder sig dels till studerande från en vidsträckt humanistisk-samhällsvetenskaplig eller ennaturvetenskaplig ämnesbakgrund, dels till redan yrkesverksamma inom det visuella fältet som önskar enteoretiskt orienterad vidareutbildning. Kursens syfte är att förmedla kunskaper som svarar mot samhälletsökande behov av teoretisk kompetens inom ämnesområdena visuella och materiella kulturstudier.

Undervisningsspråk: engelska.

Information om kursen ges av läraren Roussina Roussinova, roussina.roussinova@arthistory.su.se.

För kursplan och länk till anmälan klicka på denna länk.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema ST2019

________________________________________________

The course aims to provide knowledge in response to society’s growing need for theoretical competence in the fields of visual and material culture studies. The course is intended for students with a background in a wide range of subjects in the fields of the humanities, social sciences and natural sciences as well as for professionals working in the visual field who wish to advance their theoretical skills.

Information about the course is given by the teacher Roussina Roussinova, roussina.roussinova@arthistory.su.se.

Syllabus and notification ("Ansökan") via antagning.se. “Late application” can also be made via antagning.se.

Course description is distributed at the beginning of the course.

Schedule Summer 2019

Erasmus students should contact our Exchange coordinator Andreas Bloch.