Grundnivå

Demonstration för allmän rösträtt på Ladugårdsgärdet första maj 1901.
Clio historiebeskrivningens beskyddarinna

Kandidatprogram i historia, 180 hp

Kandidatprogram i historia ger dig bred kunskap om historiska förhållanden och tränar dig att tänka kritiskt och analytiskt.

Kung Gustaf V håller sitt tal till bönderna på Kungliga slottets borggård under bondetåget 1914.

Kandidatprogrammet i historia, politik och samhälle

Vårt nya kandidatprogram varvar studier i historia och statsvetenskap.

Kolingsborg graffiti Stockholms stadsmuseum

Kulturvetarprogrammet 180 hp

Kulturvetarprogrammet (tidigare Kulturvetarlinjen), med sin centrala praktikperiod, är mycket eftersökt.

Att studera till historielärare

Du som är intresserad av att bli lärare med historia som ett undervisningsämne har flera alternativa vägar att gå.

Praktik under din utbildning

Det är möjligt att genomföra handledd praktik inom ramen för utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå.

STUDENTKONTAKT

Dagens schema

Schemamotorn - sök schema

Studentexpedition
Oskar Schelin
Ebba Edberg Di Paola

E-post: expedition@historia.su.se
Telefon: 08-16 33 93, mån, ons 9.00-11.30, tis, tors 13.00-15.00
Rum: D978. Besök: mån, ons-fre 9.00-11.30, 13.00-15.00, tis 13.00-15.00.

Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@historia.su.se
Telefontid: mån, tors 10.00-11.00
Andreas Bloch, 08-16 34 17

Studierektorer
Grundnivå: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se
Grundnivå: Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se
Lärarutbildningen: Helena Tolvhed, helena.tolvhed@historia.su.se
Kulturvetenskapliga utbildningar: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se
Avancerad nivå: Håkan Forsell, hakan.forsell@historia.su.se
Utbildning på forskarnivå: Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se

Övriga kontaktpersoner

Fler kontaktuppgifter

Hitta till oss