Kulturvetenskapliga utbildningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar
  6. Kulturvetenskapliga utbildningar
Kolingsborg graffiti Stockholms stadsmuseum

Kulturvetarprogrammet 180 hp

Kulturvetarprogrammet (tidigare Kulturvetarlinjen), med sin centrala praktikperiod, är mycket eftersökt.

Praktik under din utbildning

Det är möjligt att genomföra handledd praktik inom ramen för utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå.

KV 40 år

Kultur - lösningen på allt

Kulturvetarprogrammet firade 40 med att arrangera ett öppet samtal om kulturens roll i samhället. Missade du samtalet så går det att se på webben.

Praktikplatser

Exempel på praktikplatser från inlämnade praktikrapporter vid den avslutande Kulturvetenskaplig tillämpningskurs 30 hp på Kulturvetarprogrammet 180 hp.

STUDENTKONTAKT

Dagens schema

Schemamotorn - sök schema

Studentexpedition
Oskar Schelin
Ebba Edberg Di Paola

E-post: expedition@historia.su.se
Telefon: 08-16 33 93, mån, ons 9.00-11.30, tis, tors 13.00-15.00
Rum: D978. Besök: mån, ons-fre 9.00-11.30, 13.00-15.00, tis 13.00-15.00.

Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@historia.su.se
Telefontid: mån-fre 9.00-15.00
Andreas Bloch, 08-16 34 17

Studierektorer
Grundnivå 3 st:
- Grundnivå: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se
- Grundnivå: Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se
- Lärarutbildningen: Mattias Tydén, mattias.tyden@historia.su.se
Avancerad nivå: Gabriela Bjarne Larsson, gabriela.bjarne.larsson@historia.su.se
Utbildning på forskarnivå: Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se
Kulturvetenskapliga utbildningar: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se

Övriga kontaktpersoner

Fler kontaktuppgifter

Hitta till oss