Globen från slakthusområdet 2012
Globen sedd från slakthusområdet 2012.

Kursen är utmaningsdriven och som student genomför du ett eget formulerat eller externt initierat projekt med inriktning på kultur och stadsbyggnad. Kursen ges i nära samverkan med ett antal externa aktörer: kommun, fastighetsägare, kulturaktörer, institutioner och entreprenörer.

Kursens innehåll

Slakthusområdet, Johannishov, 2012.
Slakthusområdet, Johannishov, 2012.

Kursen ges på deltid och bygger på moduler inom: ekonomisk planering, fundraising och partnersamarbeten, internationella samarbeten och utblickar genom en studieresa, kommunikation och media, kulturellt entreprenörskap samt innovationsprocesser för levande städer.

Du arbetar i ett team med att identifiera en utmaning, att presentera en projektidé och därefter att planera och genomföra ett projekt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och handledning.

Kursen riktar sig till:

  • personer som tidigare har läst Projektledarutbildningen, 30 hp vid Historiska institutionen, Stockholms universitet och som önskar en fördjupning och påbyggnad.
  • personer som är yrkesverksamma inom för kursen relevanta områden.

Vid frågor kontakta Ragnar Lund, kursansvarig, ragnar.lund@historia.su.se

Länk till kurssidan och anmälan här:
Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling, 15 hp.  Kurskod: LK1075