Huvudområdet är markerat med fetstil och förutom övriga kurser har samtliga läst Kulturvetenskaplig baskurs 30 hp.

Sveriges utbildningsradio

Allt möjligt vid redaktionen för ”En bok, en författare” som produceras av UR, Sveriges Utbildningsradio, och sänds i Kunskapskanalen, med ett nytt program veckans alla vardagar.

Socialantropologi + Sociologi I, Juridisk introduktionskurs 15 hp, Att möta barn och ungdomar i svåra livssitutationer 15 hp, Jazz, rock och pop 7,5 hp

Uppsala auktionskammare

Hänga tavlor och ordna montrar inför auktionerna, vara visningsvärd under visningsveckan, skriva konditionsrapporter om föremålen, vara telefonbud under själva auktionerna.

Konstvetenskap + Det tidigmoderna samhället - 1500-1800 15 hp, Webbpublicering och digitala media i praktiken 7,5 hp, samt Webb- och databasprogrammering i praktiken 7,5 hp

Föremålsmagasinet, Göteborgs stadsmuseum

Huvudsakligen arbeta i konservatorsateljén.

Laborativ arkeologi + Grundkurs i konstvetenskap

Nordiska museets arkiv (samt bibliotek)

Arkivvård, huvudsakligen uppsortering och omläggning av bilder.

Konstvetenskap + Grund- och fortsättningskurs i etnologi, Arkeologi I och II, samt Växterna och miljön, orienteringskurs i biologi 7,5 hp

Forum för levande historia

Huvudsakligen research av både skönlitteratur och film för ett projekt om nationalism och historiebruk i forna Jugoslavien, översättning och sammanställning av facklitteratur om mänskliga rättigheter från spanska till svenska.

Litteraturvetenskap + Konstvetenskap I, Språk, media och kommunikation 15 hp, samt Kulturanalys i partnerområdet 15 hp

Svenska filminstitutet, utlandsavdelningen

Assistent åt de kortfilms- och dokumentärfilmsansvariga (d.v.s. det tidskrävande arbetet med att anmäla filmer till festivaler), arrangera den årliga tillställningen prisvinnarcoctail för att fira, hylla och uppmärksamma alla filmare och filmer som vunnit priser under året.

Filmvetenskap + Genusvetenskap I och II, Rörliga bilder i genusperspektiv 15 hp, ostkoloniala perspektiv på rörliga bilder 15 hp, Kulturkritik, filmkritik, reception 7,5 hp

Kultur och Fritidsförvaltningen,

Solna Stads kommun

Huvudsakliga uppgifterna har varit att översätta texterna från de kulturarvsskyltar som ska sättas upp runt om i Solna Stad till engelska, samt påbörja en ny inventering av konsten uppe i Kultur och Evenemangs kontorslokaler på Solna stadsbibliotek.

Konstvetenskap + Sociologi I

SOS Barnbyar

Press- och informationsarbete.

Medie- och kommunikationsvetenskap + Statsvetenskap I

Albert Bonniers förlag,

skönlitteratur

Var med i de olika manusgrupperna där manusen gallras, fått lektörsläsa manus och skriva utlåtanden, registrera inkomna manus, korrekturläsa, redigera svenska skönlitterära manus (tillsammans med redaktör), gå igenom manusändringar med författare (och redaktör), korrigera manus i Indesign, kontakta översättare, administrera kontrakt etc. samt följt med på diverse möten och deltagit i den dagliga verksamheten på redaktionen. Har även utfört faktagranskningar i svenska facklitterära manus samt deltagit i facklitteraturens manusmöten.

Litteraturvetenskap + Grund- och Fortsättningskurs i idéhistoria

Plan Sverige

Skrivit återrapporten om skolfadderskapet 2010 i Malawi, research inför ungdomsprojektet Barns rättigheter, ingått i planeringen och utformningen av ett nytt fadderskap som vänder sig till svenska skolor, m.m., m.m.

Barnkultur + Teatervetenskap I, FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik 7,5 hp, samt Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer 7,5 hp

Postmuseum

Registrerat och scannat vykort och fotografier för museets databas som publicerats på internet.

Konstvetenskap + Arbetsmarknadskunskap med management I

Moderna museet

Assistent vid utställningsplanering, samordnat ”Klara Lidén”, gjort research inför framtida utställning med verk av Hilma af Klint.

Konstvetenskap + Kommunikation i tal och skrift, Grund- och fortsättningskurs i italienska, samt Skrivande i yrkeslivet 7,5 hp

Suntower Communications AB

Assistent, researcher, allt-i-allo.

Medie- och kommunikationsvetenskap + Genusvetenskap I

Svea television

Research inom olika ämnen för såväl påtänkta som pågående projekt, t.ex. Sveriges historia för TV4.

Filmvetenskap +

Statens kulturråd,

avdelningen för konst och kultur

Deltagit i det fortlöpande arbetet med ärendeberedningar, avdelningsmöten, olika typer av externa möten, samt med Kulturrådets nya hemsida.

Barnkultur + Genusvetenskap I

Stockholms stadsmuseum,

kulturmiljöenheten

Arbeta med enhetens kulturmiljöstrategi, samt med Slussen-projektet.

Konstvetenskap + Etnologi I, samt Konst för en bildad publik 7,5 hp

Filmform – The art film and video archive

Arkiverings- och kontorsuppgifter.

Konstvetenskap + Statsvetenskap I

David & Martin Design AB

Skriva presentationer av David och Martins smyckeskollektioner, planera och medverka vid olika event.

Konstvetenskap + Konstsamlandet som en estetisk, social och politisk verksamhet  under 1600- och  1700-talen i  Europa, Kina och Japan 15 hp, Kultur, kommunikation och språklig mångfald 7,5 hp, Modernitetens konst och bildkulturer I 7,5 hp, samt Konstutställningens politik och praktik I 7,5 hp

Bokspindeln

Tagit hand om inleveranser av böcker, orderhantering, skriva boktips, skylta om i butiken, medverkat vid förlags- och författarbesök, m.m.

Litteraturvetenskap + Idéhistoria I

Sveriges generalkonsulat i New York

Assistera i planering och genomförande av olika kulturprojekt, delta i möten m.m.

Teatervetenskap + Visuell och materiell kultur 15 hp, samt Teateraktivism - genus, feminism och queer (två kurser om 7,5 hp vardera)

Nordiska museets antikvariska avdelning

Deltagit i en mängd olika projekt, research, o.s.v.

Etnologi + Idéhistoria I och II,  Litteraturvetenskap I, samt Folklore: ritual, berättelse och tradition 15 hp

Kulturradion, Sveriges radio P1

Arbetat tillsammans med Karsten Thurfjell. Gjort inslag för Meny och K1 och K2.

Filmvetenskap +

Arbetets museum

Assistent till utställningsproducenten till ”Äntligen måndag”: manusbearbetning, textredigering och research, samt vid montering och hängning. av fotoutställningen ”Världens mitt finns inte på kartan”

Hisoria + Grundkurs i arkeologi 60 hp, Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen 15 hp, samt Utställningsgestaltning i historisk miljö 7,5 hp

Smålands museum,

Kulturparken i Småland AB

Huvudsakligen arbetat med utställningsplanering.

Konstvetenskap + Genusvetenskap I, Italienska I, II, III och IV

Frameland

Lärt sig de hantverksmässiga grunderna för konstinramning.

Konstvetenskap + Filosofins historia 15 hp, Det globala perspektivet 15 hp, samt Entreprenörskap och ledarskap i historisk belysning 7,5 hp

Centralarkivet, Karolinska universitetssjukhuset

Huddinge

Arkivarbete.

Filmvetenskap + Data- och systemvetenskap I, Rörliga bilder i genusperspektiv samt Introduktion till modevetenskap I och II om 7,5 hp vardera

Parkteatern

Regiassistent och ibland produktionsassistent vid Bröllopet av Bertold Brecht.

Teatervetenskap + Konst- och bildvetenskap A, Litteraturvetenskap A, Kvinnliga Dramatiker - finns dom? 7,5 hp, samt kulturpolitik 7,5 hp

Observatoriemuseet

Ansvarig för fotoutställningen ”Light of Day”, skrivit marknadsföringsplan inför utställningen Jacob Berzelius, m.m., m.m.

Konstvetenskap + Sociologi I, samt Historia I

Svea Television

Huvudsakliga arbetsuppgifterna har bestått i att göra research till Sveriges historia som ska sändas i TV4 genom att ringa runt till museum och bildbyråer, googla, leta i arkiv och på bibliotek. Agera inslagsproducent när cheferna inte har kunnat vara med på inspelningarna.

Historia med didaktisk inriktning III + Kulturanalys i partnerområdet 15 hp, Människan i ett hållbart samhälle 15 hp, Utbildning, pedagogik och samhälle i går, i dag, i morgon 7,5 hp, Didaktik: Teorier om Lärande 7,5 hp

Edsvik Konsthall

Ett genomgående projekt under hela praktikperioden som handlade om sociala medier: Uppdaterade information på Edsviks facebook sida med information om utställningar, föreläsningar och vernissager, skapade twitterkonto, skrev wikipediartikel (på svenska och engelska) samt skapade ett cisionwire konto för utskick av nyhetsbrev.

Konstvetenskap + Samtida konst, miljö och visualitet II (eller Bildtolkning II), Västerländsk esoterism 7.5 hp

OTW Television

Backstageansvarig (ansvara för alla medverkande och se till att alla är på rätt plats vid rätt tid), samt ansvarig för rekvisita, sminkscheman och sponsring av olika priser till hjältarna vid den direktsända galan i TV4 Svenska hjältar. Produktionsledare och backstageansvarig vid Tolvslaget på Skansen för SVT.

Medie- och kommunikationsvetenskap + Kommunikation i tal och skrift

Tempo dokumentärfestival

Arkivering av gamla och nya filmer, samt administrativa uppgifter.

Socialantropologi + Sociologi I

Tidskriften 10-Tal

Huvudsakligen arbetat med evenemangen Barnpoesifestivalen, Stockholms Internationella Poesifestival och Klubb 10TAL: Ringt olika presskontakter, ringt efter sponsring, affischerat i minusgrader och fick skriva ett pressmeddelande och ett nyhetsbrev.

Medie- och kommunikationsvetenskap + Kommunikation i tal och skrift

Blidholm Vagnemark Desig

Assistera omvärldsanalytikern samt varumärkesstrategen i deras arbete, samt ta fram presentationer i InDesign, skriva informationstexter, och research inför kommande projekt.

Medie- och kommunikationsvetenskap + Internationella relationer I, Kommunikation i tal och skrift, Text och textdesign, Filmmusik 7,5 hp

Bokförlaget Max Ström

Administration, bildresearcharbete kring en frågesportsbok

Litteraturvetenskap + Grundkurs i statsvetenskap, Praktisk retorik 15 hp

Ordfront Förlag

Översättningsgranskat, korrekturhanterat, lekterat (läst inskickade manus för bedömning), manusredigerat, m.m., m.m.

Litteraturvetenskap + Idéhistoria I, Skrivande i yrkeslivet 7,5 hp

Mångkulturellt centrum i Fittja,

Botkyrka kommun

Delaktig i utställningsarbetet samt i arbetet med den öppna verkstaden som är öppen för allmänheten och framförallt barn och ungdomar.

Konstvetenskap + Etnologi I, Genusvetenskap I och II, Visuell kultur i 1700-talets Sverige I 7,5 hp, Konst för en bildad publik. Perspektiv på svenskt 1700-tal I 7,5 hp

Kolik förlag

Allt från posthantering till marknadsföring och till att själv ansvara för översättningen av Hugo Pratts serie Maltese: Le etiopiche till svenska.

Litteraturvetenskap + Grundkurs i franska, Ryska för nybörjare

SBS Radio Sydney

Planering av programmets innehåll, gjorde ett flertal intervjuer med svenska artister, kulturpersoner och designers, gjort inslag kring aktuella kulturevenemang med svensk anknytning. Redaktör för nyhetsblocket. Deltog i kortare kurser om radiojournalistik, medielagstiftning och studioteknik.

Historia + Grundkurs i internationella relationer, Grund- och fortsättningskurs i statsvetenskap, Nationalism och etniska konflikter i Europa 7,5 hp

Svea Television

Arbetat med inspelningen av Sveriges historia för TV4.

Historia + Etnologi I

ICE Services

Se över och kvalitetssäkra upphovsrättslig- och avtalsmässig information gällande låtar, skivor, tv- och filmmusik o.s.v.

Musikvetenskap + Idéhistoria A

Carlsson bokförlag

Korrekturläsa. Skrivit pressmeddelanden, skapat annonser, arkiverat tidningsutklipp, skickat ut recensionsexemplar av böcker till Bibliotekstjänst och lite andra administrativa uppgifter. Fick sedan möjligheten att lära mig InDesign i stora drag av förlagsredaktören.

Littaraturvetenskap + Idéhistoria I

Alfabeta bokförlag

Gå igenom alla inkommande manus, skriva kort om varje, exempelvis något om handlingen, språket eller bedömning av bilderna, samt ge ett omdöme i form av ett ”nej” eller ett ”kanske”. Korrekturläst.

Historia + Grund- och Fortsättningskurs i litteraturvetenskap

Troja Television

Research till en webbsida, t.ex. information om olika festivaler från Jerusalem Jazz Festival till Jordan International Yoga Festival.

Filmvetenskap + Religionshistoria I

Troja Television

Research till alla oräkneliga idéer som Troja hade.

Filmvetenskap + Grundkurs i teatervetenskap

Historiska Media

Korrekturläsa, lektörsläsa (läsa och skriva utlåtanden om böcker som förlaget eventuellt är intresserade av ett ge ut) manus och utländska böcker, skriva en analys över den svenska marknaden för historiska romaner, göra bildresearch och annan research på internet, skriva wikipedia-artiklar, leta böcker på universitetsbiblioteken åt redaktörerna, uppdatera prisdatabaser, skriva presentationer av böcker på förlagets hemsida, göra register, föra in korrektur i Adobe Indesign, sitta i möten med redaktion, marknadsavdelning och författare.

Historia + Idéhistoria I och II, Internationella relationer I

Nordiska museets bibliotek

Göra bibliografier till museets utställningar.

Konstvetenskap + Grundkurs i etnologi, Idéhistoria I, Barndomens kulturhistoria 15 hp, Populärmusik och politik 15 hp

KPMG AB

Arbeta fram ett förslag på klimatrelaterade tjänster som företaget kan erbjuda, där man kan nischa sig jämfört med övriga aktörer på ”klimatmarknaden”: skaffa sig information om dagsläget, kartlägga dagens affärsmöjligheter inom ett visst område samt sammanställa information och redovisa resultat.

Barnkultur + Svenska som främmande språk, nivå 3, Skriftlig framställning för studenter med utländsk förutbildning 9 hp

Stadsteatern (+ filmprojekt)

Producent för Michaela Granit idé om att filmatisera hennes uppsättning Sabine Spielrein.

Teatervetenskap + Grundkurs i filmvetenskap

Film Stockholm

Skriva utvärderingsrapport om projektet Minibio. Delta i möten, seminarier och konferenser.

Filmvetenskap  +

RFSL Stockholms utbildningar

Delta vid utbildningen av skolinformatörer i högstadie- och gymnasieskolor och av personer som arbetar med människor, till exempel sköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och lärare.

Genusvetenskap + Etnologi I

Bonniers konsthall

Fått inblick i Bonniers Konsthalls alla områden, från administration till förmedling av färdiga utställningar. Arbetet har berört verksamhetsområden som utställningsproduktion, research, pressarbete, events, teknik och marknadsföring.

Konstvetenskap + Bildtolkning II

Bite Communications

Allt från researcharbete till att ha kontakt med journalister. Varit delaktig i processer gentemot nya kunder, skrivit pressreleaser och rapporter.

Medie- och kommunikationsvetenskap + Statsvetenskap I

Statens konstråd

Sammanställa statistik över hur jämställt konstrådets konstkollektioner varit de senaste 5 åren och göra powerpoint-presentation av detta. Skriva kortare presentationer av konstnärer på hemsidan. Mycket bildhantering och upphovsrättsfrågor.

Konstvetenskap + Samtidskonst, miljö och visualitet

Fotografiska

Främst texthantering, i första hand översättning från engelska till svenska. Texterna var informationstexter till utställningarna och även till webbsidan. Jobbat med praktiska saker i produktionsrummet där bilder bla skrivs ut, ramas in och packas samt assisterat vid hängningen av fotografierna i utställningslokalerna. Fått inblick i planeringen inför utställningarna från skalenlig modell till färdig utställning och även jobbat lite i layoutprogram med textskyltar till utställningarna. Tträffat konstnärerna och fått delta i informationsmöten

Konstvetenskap + Samtida konst, miljö och visualitet II

MC Collection museum

Sköta den dagliga driften av museet.

Konstvetenskap + Etnologi I

Lekplatsbolaget

T.ex. dekormåla och hjälpa till med snickra på fyra små lekplatser i Älta med teman hämtat från bygdens historia: En skärgårdspark, en lantgårdspark, en stadspark och en snöpark. M.m., m.m.

Barnkultur + Serie och bildberättarprogrammet i Gävle

Stockholms internationella filmfestival

Pressassistent, ansvara för pressackrediteringarna m.m.

Historia + Medie- och kommunikationsvetenskap, Filmvetenskap, Vuxenpedagogik

Liljavalchs konsthall

Arbeta fram vårutställningen.

Konstvetenskap + Grundkurs i antikens kultur och samhällsliv, Grundkurs i internationella relationer, Tellus I, Kulturgeografi I, Jordens klimat och klimatförändringar 7,5 hp, Datakunskap 7,5 hp

Alfabeta bokförlag

Registrering och bedömning av inkomna manus.

Filmvetenskap + Grund- och fortsättningskurs i litteraturvetenskap

Svea Television

Deltog i arbetet med den andra säsongen av Sveriges historia som förmodligen kommer att sändas i TV4 under våren 2011: Research- och manusarbete, samt en del klippning av extramaterial för seriens DVD-upplaga.

Barnkultur +

Iles PR

Huvudsakligen assistera med pressarbetet inför P3 Guld-galan: Skriva presentationstexter och pressmeddelanden, mediebearbeta, delta i möten med resten av projektgruppen (marknadsansvariga, webbansvariga, projektledare och liknande), göra research och underlag. Delta i pressfotografering, presskonferens, galarepetition samt närvarade i Göteborg under galaveckan.

Konstvetenskap + Reklam och PR, Grundkurs i idéhistoria, 1800-tal och 1900-tal 15 hp, Swedish film and television culture 15 hp

St Paul Film

Arbetade med bl.a. dokumentärfilmaren och guldbagge-vinnaren Maud Nycander, Martin Hultman -animatör för filmen Metropia, före detta chef för SVT:s kulturredaktion tillika författare Kristina Lindström, guldbaggenominerade klipparen Hanna Lejonqvist, på en dokumentärserie och långfilm om Olof Palme.

Filmvetenskap + Idéhistoria I

Svenska filminstitutet, avdelningen Filmarvet

Huvudsakligen skriva och redigera texter på Svensk Filmdatabas som är tillgänglig för allmänheten och Filminstitutets egen filmdatabas.

Filmvetenskap + Etnologi I

Bonniers Konsthall

Främst följt koordinatorn Louise Geijer och arbetat allt ifrån att kontera fakturor till att skicka ut presskataloger. Inventerat Pontus Bonniers konstsamling, samlat in produkter för försäljning under konsthallens julmarknad. Veckan innan jul ägnade vi åt att boka in flygresor och hotell till konstnärer och deras medarbetare som kommer hit inför utställningen Resan till månen den 8 februari. Hjälpte också till mycket inför den årliga julmiddagen tillsammans med Bonnier Holdings.

Konstvetenskap + Grundkurs i italienska

Bukowskis Market

Arbetat i dels utlämningen, dels inlämningen/värderingen, dels fotostudion och dels i supporten.

Konstvetenskap + Bild, plats och handling i tidigmoderna kulturer 30 hp, samt Konst för en bildad publik - perspektiv på svenskt 1700-tal 7,5 hp, Praktisk projektledning 7,5 hp, Datakunskap 7,5 hp samt Konsthandel – historia, strategier, trender 7,5 hp

Länsstyrelsen, Enheten för kulturmiljö

Arbetade med att utforma kunskapsunderlag inför byggnadsminnesförklaring av Tekniska Högskolans Kårhus samt Stuckatörens hus på Norrmalm. Ett kunskapsunderlag innebär att man utformar en dokumentation över byggnaden.

Byggnadens historia utreds och dagsläget beskrivs. I kunskapsunderlaget ingår även en kulturhistorisk värdering och motivering. Ett kunskapsunderlag omfattar ungefär 15-20

sidor text, och innebär arkivarbete, besök på plats, möten m.m. Utformade även

skyddsföreskrifter till Kårhuset, som skrivs för varje byggnadsminne och är ett lagligt

bindande dokument.

Konstvetenskap + Arkitektur- och bebyggelsehistoria i Sverige, 30 hp

Stockholms filmfestival

Industryavdelningen

Industryassistent/koordinator: Anordna evenemang som i första hand vänder sig till filmbranschen och inte till filmfestivalens medlemmar.

Filmvetenskap + Litteraturvetenskap I, 30 hp

Intercult

Arbetat med flertalet av Intercults projekt – alltifrån research till organisatoriskt arbete och administration.

Historia + Projektledarutbildning, 30 hp

Sveriges television Malmö

Fixa rummet

Arbetat nära scenografen och assistera henne, såväl som att ansvara för egna projekt under veckorna. Förbereda det som ska vara i bild såväl som att avsluta det som varit i bild.

Socialantropologi + Företagsekonomi I, Flärd och Film 15 hp, Introduktion till modevetenskap I 7,5 hp, Porträtt, mode, modeteckning I 7,5 hp,

Ingesunds folkhögskola

Pedagog för singer/songwriter-klassen, samt lektioner i gitarr, sång och piano.

Teatervetenskap + Genusvetenskap A

Kultursekreterare

Solna kommuns kultur- och fritidsavdelning (1994)

Arbetade nära olika arrangemang.

Socialantropologi + Praktisk svenska, Information i text och bild, samt Grundkurs i teatervetenskap

Kultur och fritidskontoret i Södertälje

Arbetade med arrangemanget utav Kringelfestivalen – en två dagar lång folkfest med musik och underhållare. Ansvarsområdet var byggandet, designen och underhållet av den hemsida som gjorde reklam för festivalen och informera om tider, artister och annan underhållning.

Filmvetenskap + Litteraturvetenskap I

Dramaten

Arbetat med projekten Who is european, Spoken word, Tetsudai, Felanmäld, Sonja Åkesson, samt med ett flertal seminariesamtal och konserter: Alltifrån att skriva riders inför evenemang, till att scouta personer i Japan som var villiga att skypa vid evenemanget Dramaten& Tetsudai till att fungera som koordinator vid Dramaten& Sonja Åkesson.

Teatervetenskap + Kommunikation i tal och skrift

Tempo Dokumentärfestival

Filmkoordinatorsassistent: kontakt med journalister som skickade förfrågningar om filmer innan festivalen (då brände jag filmen och skickade iväg), hade det yttersta ansvaret för pressdisken där alla journalister, filmare och gäster kunde hämta ut sina ackrediteringar och festivalpass.

Filmvetenskap + Genusvetenskap I

Skellefteå konsthall

Arbetsuppgifter förutom att följa Skellefteå kommuns kultursekreterare på de flesta av hennes vanliga arbetsuppgifter även att skriva och genomföra guidningar på utställningen, och att fungera lite som en värdinna

Konstvetenskap + Idéhistoria I

Uppsala Reggae Festival

Skriva biografier till alla artister som skulle komma till festivalen. Sköta om hemsidan, men hjälpte också till med att skriva ut backstagepass, designa vägskyltar och laminera otaliga skyltar som skulle sättas upp utomhus. Gjorde ett radioprogram.

Musikvetenskap + Afrikas historia II - kolonialism modernitet i Afrika under 1800-1900-talen 10 hp, Datakunskap 7,5 hp, Musikvetenskap - Jazz, rock och annan populärmusik 7,5 hp

Historiska museet

Hjälpa till med att bygga upp utställningen Resan fram och tillbaka, men huvudsakligen arbetat med Vikingasommar och We call them Vikings, t.ex. med att leta information och fakta som underlag.

Historia + Arkeologi I och II, Skrivande i yrkeslivet 7,5 hp, Museipedagogik I 7,5 hp, samt Praktisk projektledning 7,5 hp

Direkt Aktion

Arbetat med kulturdelen i tidningen, men även deltagit i planeringen och arbetet med tidningen i sin helhet: skrivit artiklar, fotograferat, letat skribenter och gett dem uppdrag, redigerat texter, uppdaterat registret över prenumeranter och skickat ut tidningar.

Literaturvetenskap + Informatik, Nybörjarkurs i Spanska, samt Introduktion i genusstudier 15 hp

Alfabeta bokförlag

Administrativa och redaktionella arbetsuppgifter: Skött receptionen, brevsorteringen och refuseringen av manus. Anordnat författararrangemang. Ingick i manusgruppen och deltog där i synnerhet i urvalsprocessen. Deltagit i produktionsmöten. Översatt, korrekturläst och gjort en del lektörsutlåtanden.

Teoretisk filosofi + Praktisk filosofi I

Studieförbundet Bilda

Administration. Arrangera ett tillfälle för nystartade dansgrupper och koreografer att få visa upp sina verk.

Teatervetenskap +  Grundkurs i medie- och kommunikationsvetenskap 60 hp, Dans och rörelse i skolan 7,5 hp, Tala om teater - historiska och samtida perspektiv på scenkonst 7,5 hp, Strindberg på scen - förr och nu 7,5 hp, samt Kulturpolitik 7,5 hp

Utbildningsradion

Research, kasting m.m. Fått inblick i hur man gör TV på UR. Utbildning i programmet Final cut och lära hur man loggar kan jobba vidare med det programmet som är stort och är det som används oftast när man klipper och redigerar rörlig media. Delta i två olika inspelningar (ett barnprogram och ett program om retorik för lärare). Fått delta på de flesta möten som handledaren haft vilket möjliggjorde att observera dialogerna som förts – en förutsättning för att förstå vem som tar beslut om vad och hur ett program arbetas fram.

Litteraturvetenskap + Idéhistoria I, Praktisk filosofi I, Svenska I, Praktisk retorik 15 hp