Yousef Lebbad har läst kulturvetarprogrammet och arbetar idag som jämlikhetskonsult vid stiftelsen M
Vad jobbar en kulturvetare med? För att få en bild av var en kulturvetare hamnar efter studierna så har vi talat med tidigare studenter om deras karriär. Det här är Yousef Lebbad.

 

– Det kändes så skönt att ha möjlighet att välja brett, förklarar han.

För Yousef var bredd och valmöjlighet något positivt och skälet till att han bestämde sig för att välja Kulturvetarprogrammet då han sökte in på sin universitetsutbildning.

Många olika kombinationer

 – Innan jag började läsa vid universitetet var jag osäker på vad jag ville arbeta med och vilka ämnen som jag ville läsa. Anledningen till att fastnade jag för Kulturvetarprogrammet – var att det går att kombinera med så många olika ämnen, förklarar han.

Efter sin första termin på Kulturvetarprogrammet läste Yousef Media och kommunikationsvetenskap. Men efter en termin var han var osäker på om han ville fördjupa sig i ämnet. Därför valde han genusvetenskap för att pröva på ett annat ämne.

– När jag hade börjat läsa genus kände jag att ämnet var så intressant och roligt att jag bestämde mig för att fortsätta. Genusvetenskap blev mitt huvudspår och det ämne som jag skrev min kandidatuppsats i, säger Yousef.

Valde praktik efter intresse

Då det blev dags att skaffa praktikplats under utbildningen så valde han utifrån sitt intresse för genusfrågor och hamnade på Rättviseförmedlingen. Det var också via Rättviseförmedlingen som han fick upp ögonen för stiftelsen Make Equal.

– En del av Rättviseförmedlingens arbete var att lägga upp jobbannonser för andra organisationer. Under min praktik hittade jag en annons från Make Equal, förklarar Youssef.

Make Equal är en stiftelse som kallar sig för jämlikhetskonsulter och arbetar med praktiskt jämlikhetsarbete genom att sälja utbildningar åt organisationer, företag och kommuner. Det var hit Youssef Lebbad sökte och fick jobb. Vilket gick snabbt, han kunde börja sitt jobb en vecka efter att han hade avslutat sina studier.

Opinionsbildning inom jämlikhetsfrågor och mot odemokratiska rörelser är en viktig del av det arbete som Make Equal bedriver. Stiftelsen initierar och driver flera projekt i egen regi.

Youssef Lebbad arbetar med projekten ”Skärpning”, mot hat på Internet, och ”Allierad”, som handlar om att stödja personer att arbeta mot strukturellt förtryck de själva inte drabbas av.

– Civilkurage är något man kan öva upp och bli bättre på, säger Yousef och fortsätter att ge exempel på hur de arbetar inom Allierad.

Där de har de ett nätverk av personer som vill engagera sig i samhällsfrågor som inte direkt drabbar dem själva. De medverkande ges uppgifter att utföra kopplat till olika diskrimineringsgrunder. Dokumentationen över vad som sker - och hur en kan alliera sig i olika kamper - under tiden som projektet pågår är tänkt att bli till stöd för andra att använda framöver.

Vad har du med dig från din utbildning som du har nytta av i ditt yrkesliv?

– Praktiken har varit viktig för att komma ut i arbetslivet. Den gav mig ett nätverk som jag aldrig annars skulle fått tillgång till, säger Yousef.

En sak som inspirerade Yousef var seminariet under sista terminen då tidigare kulturvetarstudenter bjöds in för att berätta hur man kan närma sig arbetslivet.

– För min del tyckte jag att delkursen om Mångfald inom kultursektorn på Tillämpningskursen var väldigt bra. Många av de frågor som togs upp där är frågor som jag stöter på i mitt arbete idag.

Utbildning och karriär

  • Läste Kulturvetarprogrammet mellan 2013 – 2018
  • Huvudämne är genusvetenskap som han kompletterade med media- och kommunikationsvetenskap.
  • Gjorde praktik hos Rättviseförmedlingen och
  • Har varit på utbytesstudier vid Rutgers, New Jersey, USA.
  • Jobbar på insamlingsstiftelsen Make Equal som arbetar med utbildning och opinionsbildning.