Du läser inleder med att läsa vår A-kurs (Historia I) tillsammans med alla andra studerande. Under denna termin finns inga pedagogiska/didaktiska kurser inlagda utan det handlar enbart om studier i historia.

Terminen efter läser du didaktik, utbildningshistoria och gör även din första VFU-praktik – dessa kurser organiseras inte av oss. Därefter kommer du tillbaka till Historiska institutionen under termin 3 och 4 i ämneslärarprogrammet.

Termin 3 läser då B-kursen i historia (Historia II) som består av en fördjupningskurs i historia, historiedidaktik samt ett uppsatsarbete. Termin 4, C-nivån i historia (Historia III), innehåller bland annat ett större eget uppsatsarbete samt en historisk teori- och metodkurs.

I slutet av din lärarutbildning, termin 10, kommer du tillbaka till oss för en fjärde termin studier i historia. Denna termin (Historia IV för lärarstudenter) har ett särskilt upplägg anpassat för lärarstudenter i historia och innehåller bland annat ett avslutande självständigt arbete om 15 hp. Historia IV för lärarstudenter ges första gången vårterminen 2016.

Om du i ämneslärarprogrammet läser gymnasieinriktningen med historia som andraämne läser du hos oss under tre terminer - nummer 6,7, 8 – och innehållet är identiskt med de kurser som studenter med historia som förstaämne läser under termin 1,3,4, dvs. Historia I – III.

Se länkar till kurssidor nedan