Historiska institutionen utbildar historielärare i samarbete med Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) vid Stockholms universitet. Studierna bedrivs växelvis vid de båda institutionerna.

Som lärarstudent är HSD din hemvistinstitution och det är till studievägledaren på HSD som du ska vända dig för övergripande frågor om din studiegång som lärare.

Har du frågor kring kurserna i historia inom ämneslärarprogrammen kontaktar du studierektor för lärarutbildning/historia (Historiska institutionen) eller kursansvarig lärare på respektive kurs.

Olika vägar till lärarexamen

Du som är intresserad av att bli lärare med historia som ett av dina undervisningsämnen har ett par alternativa vägar att välja på.

Vanligast är att välja ett av ämneslärarprogrammen och inom det välja inriktning vad gäller ämnen och åldersgrupp som du vill undervisa i skolan. Ämneslärarprogrammen är uppbyggda så att de varvar terminer med ämnesstudier med terminer som innehåller pedagogiska/didaktiska kurser samt VFU (verksamhetsförlagd utbildning på en praktikskola).

En annan väg att bli lärare är att läsa ämnesstudier först, och ta t.ex. en fil.kand. eller magisterexamen i historia, och därefter ansöka till KPU-utbildning (Kompletterande pedagogisk utbildning) om tre terminer. Detta kan du läsa mer om på Lärarutbildningsportalen där du hittar allmän information om lärarutbildningar vid Stockholms universitet.

Är du redan antagen till kombinationsprogram (sista antagning VT 2011) med lärarexamen/magisterexamen i historia i kombination gäller särskilda regler. Se nedan under rubriken ”Äldre lärarprogram”.

Mer information om:

 

Länkar till mer information om lärarutbildningen i botten av sidan: