Inom Lärarprogrammet finns begreppet breddningsspecialisering, och avser om du läst ett huvudområde och vill bredda dig med andra ämnen i en termins studier. Om du vill läsa historia som breddning en termin, 30 hp, är det helt enkelt första terminens studier i historia, Historia I, som gäller. Skulle du senare vilja fortsätta med historia så är det givetvis bara att fortsätta med B-kursen, Historia II.

Historia I

Historia II