Kursplan och anmälan via antagning.se

Oavsett om du inom ämneslärarprogrammet ska bli högstadie- eller gymnasielärare innebär första terminens studier i historia (Historia I, eller A-kursen) att du helt koncentrerar dig på historiestudierna. Tillsammans med övriga historiestudenter läser du vår tematiskt inriktade översiktstermin som har rubriken ”Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen”. Upplägget är nytt sedan hösten 2014 och du kan läsa mer om första terminens studier här.

När så är möjligt samlar vi lärarstudenter i särskilda grupper under termin 1 (Historia I).

Vi har samlat all löpande information, såsom schema och litteraturlista, på kurssidan för Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen. Klicka här för närmare information.