Kursplan och anmälan via antagning.se

Oavsett om du inom Lärarprogrammet har valt historia som huvudämne eller andra ämnen innebär första terminens studier i historia, Historia I - eller A-kursen - att du helt koncentrerar dig på historiestudierna. Det är inga pedagogiska/didaktiska kurser eller VFU-perioder denna första termin. Du läser våra två kronologiska block om dels Medeltidens samhälle, dels Det tidigmoderna samhället, 1500-1800. Inom respektive block finns tre delkurser, en kronologisk översiktskurs, en tematisk fördjupning samt en teori- och metodkurs.

Schema och litteraturlista, se: Historia I. Från medeltid till national- statsbyggande och upplysning, 30 hp (VT 2014)

OBS

Från och med höstterminen 2014 så kommer kursen ovan att ersättas med: "Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen, 30 hp".