Kursplan

På ämneslärarprogrammets andra termin i historia ges fördjupade kunskaper om historisk teori och metod och en möjlighet till egna val och specialisering inom särskilda tidsepoker. Dessutom ges en kurs om historiedidaktik i samverkan med Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD). Terminen avslutas med ett uppsatsmoment där målet är att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem.

Förutom under kursen om historiedidaktik läser du Historia II tillsammans med andra historiestudenter.

Kursens upplägg:

  • Delkurs 1. Valbar fördjupning I / Kronologisk översikt modern historia, 7.5 hp
  • Delkurs 2. Historiedidaktik och historiebruk, 7.5 hp (läses på HSD)
  • Delkurs 3. Att forska om historia, 7.5 hp
  • Delkurs 4. Uppsats, 7.5 hp

Viktig information om övergångsregler på ämneslärarprogrammets Historia II

Studenter som har läst Historia I före höstterminen 2014 skall på delkurs 1 välja alternativet ”Kronologisk översikt modern historia”.

Vi har samlat all löpande information, såsom schema och litteraturlista, på hemsidan för Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats.
Klicka här för närmare information.