Kursplan

Den tredje terminens studier i historia utgörs av ett större självständigt uppsatsarbete, 15 hp, traditionellt kallad ”kandidatuppsatsen” (då den också ingår för övriga studenter som läser till kandidatexamen).

Uppsatskursen inleds direkt vid terminsstart och löper över hela terminen med fasta datum för inlämning av PM, delavsnitt m.m. Det finns alltid tips om uppsatsämnen, men man får även välja ett eget ämne i samråd med seminarieledaren. Alla får dessutom en personlig handledare när man valt ämnesområde.

Terminen innehåller även en delkurs i historieteori samt en litteraturkurs om vardera 7,5 hp.

Du läser Historia III tillsammans med andra historiestudenter.

Kursens upplägg:

  • Delkurs 1. Examensarbete/uppsats, 15 hp
  • Delkurs 2. Teori och metod, 7.5 hp
  • Delkurs 3. Litteraturkurs, 7.5 hp / Alt. för vissa studenter: Historiedidaktik och historiebruk, 7.5 hp

Viktig information om övergångsregler på ämneslärarprogrammets Historia III

Studenter inom ämneslärarprogrammet som har läst Historia II före vårterminen 2015 skall på delkurs 3 i stället för Litteraturkurs, 7.5 hp, läsa kursen Historiedidaktik och historiebruk, 7.5 hp. Kursen ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) i slutet av terminen och löper parallellt med uppsatsseminarierna.

Vi har samlat all löpande information, såsom schema och litteraturlista, på kurssidan för Historia III: Kandidatkurs.
Klicka här för närmare information.