Kursplan och anmälan via antagning.se

För de studenter som påbörjat lärarprogrammet ht-08 och senare innebär den tredje terminens studier i historia att man läser på avancerad nivå inom lärarprogrammet. Terminen består av ett större självständigt uppsatsarbete, 15 hp, som också klassas som examensarbete inom Lärarprogrammet (liksom för övriga studenter som läser till Kandidat- examen). Uppsatskursen inleds direkt vid terminsstart och löper över hela terminen med fasta datum för inlämning av PM, delavsnitt m.m. Det finns alltid tips om uppsatsämnen men man får även välja ett eget ämne i samråd med seminarieledaren. Alla får dessutom en personlig handledare när man valt ämnesområde. Det finns även möjlighet att ha en historiedidaktisk inriktning på uppsatsarbetet om man så önskar.

Terminen innehåller även en delkurs i historisk teori och en historiedidaktisk kurs  om vardera 7,5 hp.

Schema och litteraturlista, se: Historia - Kandidatkurs, 30 hp