Kursplan och anmälan via antagning.se

Den tredje terminens studier i historia utgörs av ett större självständigt uppsatsarbete, 15 hp, som också klassas som examensarbete inom Lärarprogrammet (liksom för övriga studenter som läser till Kandidat- examen). Uppsatskursen inleds direkt vid terminsstart och löper över hela terminen med fasta datum för inlämning av PM, delavsnitt m.m. Det finns alltid tips om uppsatsämnen men man får även välja ett eget ämne i samråd med seminarieledaren. Alla får dessutom en personlig handledare när man valt ämnesområde. Det finns även möjlighet att ha en historiedidaktisk inriktning på uppsatsarbetet om man så önskar.

Terminen innehåller även en delkurs i historisk teori samt en litteraturkurs om vardera 7,5 hp. 

Schema och litteraturlista, se: Historia - Kandidatkurs, 30 hp