Om man redan har en kandidatexamen i två eller flera ämnen - och full ämnesbehörighet för lärarexamen - finns en möjlighet att läsa ett specialprogram om tre terminer som kallas KPU och på så sätt bli behörig lärare. Det är tre terminer med pedagogik-didaktik-VFU.

Detta handhas av Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik.