Väljer du att bli lärare mot skolans mellanstadium läser du historia endast på en delkurs om 7,5 hp inom kursen "Samhällsorienterande ämne 60 hp", där det även ingår 7,5 hp vardera geografi, religion och samhällskunskap samt pedagogiska/didaktiska kurser.

Kursen ger en översikt över historia från forntid till modern tid.