Väljer du att bli lärare mot skolans mellanstadium läser du 6 hp i historia inom ramen för 30 hp SO-ämnen.

Kursen ger en översikt över historia från forntid till modern tid