För att kunna läsa historia på avancerad nivå inom kombinationsutbildningen måste du ha minst 90 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp i historia. Du kommer inte in på avancerad nivå med ofullständiga studier i ditt huvudämne.

På avancerad nivå kan du som kombinationsstudent välja att läsa 30 eller 60 hp historia. Med 30 hp historia och 30 hp lärarutbildningskurser kan du ta ut en magisterexamen. Magisterexamen omfattar alltså ett år heltidsstudier (60 hp). Med 60 hp historia och 60 hp lärarutbildningskurser kan du ta ut en masterexamen. Masterexamen omfattar två år heltidsstudier på avancerad nivå (120 hp).

Utbildningen om 30 hp för magisterexamen i historia inom kombinationsutbildningen kan endast läsas på vårtermin. Kurspaket 1 omfattar Historia - teorikurs 7,5 hp (HI9903), en valbar temakurs 7,5 hp och examensarbete Historia - Magisterkurs 15 hp (HI9904).

Examensarbetet för magisterexamen omfattar en självständig vetenskaplig undersökning om 40–45 sidor. Examensarbeteskursen ligger under vårterminens andra period.

Kurspaket 2 om 60 hp för masterexamen i historia inom kombinationsutbildningen börjar på hösttermin. Under termin 1 (hösttermin) läses följande kurser: Historia i samhället - forskning, historiografi, historiebruk 7,5 hp (HI9901), Vetenskaplighet och forskningsetik 7,5 hp (ges av Filosofiska institutionen), Historia - metodkurs 7,5 hp (HI9902) och en valbar temakurs 7,5 hp. Termin 2 (vårtermin) läses examensarbete Historia - masterkurs 30 hp (HI9905).

Examensarbetet för masterexamen utgörs av en självständig vetenskaplig undersökning om 80–90 sidor. Examensarbeteskursen omfattar hela termin 2.

För mer information om obligatoriska och valbara kurser hänvisas till respektive kursplan.

Du söker kurspaketen på avancerad nivå på vanligt sätt via studera.nu/antagning.se. Båda kurspaketen heter HI9999. Sedan kontaktar du studierektor på avancerad nivå i historia inför terminsstarten.

Observera: kurspaket 1 för magisterexamen (30 hp) ges endast vårtermin, kurspaket 2 för masterexamen (60 hp) börjar alltid på höstterminen.