Lärarutbildning

Foto: Eva Dalin

Att studera till historielärare

Du som är intresserad av att bli lärare med historia som ett undervisningsämne har flera alternativa vägar att gå.

Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan

Om du läser ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan med historia som förstaämne kommer du till Historiska institutionen redan på den första terminen i programmet.

Ämneslärare med inriktning mot grundskolan årskurs 7-9

På ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 läser du upp till tre terminer historia.

Lärare i historia på mellanstadiet

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4–6

Äldre lärarprogram

Är du antagen till äldre lärarprogram (före HT 2011) och inte har fullgjort dina studier försöker vi ordna speciallösningar så att du ska kunna avsluta dina kurser i historia.

STUDENTKONTAKT

Dagens schema

Schemamotorn - sök schema

Studentexpedition
Oskar Schelin
Ebba Edberg Di Paola

E-post: expedition@historia.su.se
Telefon: 08-16 33 93, mån, ons 9.00-11.30, tis, tors 13.00-15.00
Rum: D978. Besök: mån, ons-fre 9.00-11.30, 13.00-15.00, tis 13.00-15.00.

Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@historia.su.se
Telefontid: mån, tors 10.00-11.00
Andreas Bloch, 08-16 34 17

Studierektorer
Grundnivå: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se
Grundnivå: Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se
Lärarutbildningen: Helena Tolvhed, helena.tolvhed@historia.su.se
Kulturvetenskapliga utbildningar: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se
Avancerad nivå: Håkan Forsell, hakan.forsell@historia.su.se
Utbildning på forskarnivå: Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se

Övriga kontaktpersoner

Fler kontaktuppgifter

Hitta till oss