Vanligen brukar drygt 150 studenter genomföra en godkänd praktikkurs vid institutionen och några av dem förlägger dessutom sin praktik utomlands.

Den handledda praktiken omfattar kultursektorn i vid mening. Det kan röra sig om kulturvårdande och kulturförmedlande institutioner och verksamheter av olika slag, t.ex. museer och kulturminnesvård, arkiv, förlag, massmedier alternativt kulturadministrativa uppgifter inom studieförbund, organisationer, företag och förvaltning eller slutligen gallerier och kulturprojekt av olika slag.

Handledd praktik på grundnivå

Inom utbildningsprogrammet Kulturvetarprogrammet innehåller den avslutande och programspecifika Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp, 10 veckors handledd praktik. Vidare har Curatorutbildning, 30 hp, och Projektledarutbildning, 30 hp, vardera 5 veckors handledd praktik. Omkring 100 studenter brukar årligen genomföra handledd praktik inom någon av de utbildningarna.

Här finns en lista på tidigare praktikplatser.

Handledd praktik på avancerad nivå

På avancerad nivå är handledd praktik obligatorisk inom Arkivvetenskap, 60 hp, och Förlagskunskap, 60 hp, som båda innehåller 10 veckors handledd praktik under vårterminerna. Under den andra och tredje terminen på Masterprogram i historiska studier, 120 hp, kan studenterna välja att praktisera mellan 5 och upp till 10 veckor. Ungefär 20 studenter brukar årligen genomföra handledd praktik inom någon av de utbildningarna.