Anmälan:

1/ Anmälan via antagning.se

Anmälan görs via antagning.se - oftast senast den 15 oktober (för studier på våren) och den 15 april (för studier på hösten). Vissa terminer justeras dessa datum något. antagning.se

Sen anmälan

Så kallad "sen anmälan" kan göras för många program och kurser. Den behandlas i mån av tid. Sen anmälan

Vi har särskild antagning till vår utbildning i historia på forskarnivå.

2/ Sök upp den kurs du är intresserad av

När du är på kursens sida klicka i "Kursplan" ("Utbildningsplan" för program). Du länkas till universitetets utbildningskatalog där du kan anmäla dig.
Välj kurs under:
- Grundnivå (t.o.m. kandidat)
- Avancerad nivå (fr.o.m. magister)
- Lärarutbildning
- Kulturvetenskapliga utbildningar

3/ Sök kurs via antagning.se

Du kan naturligtvis även söka våra kurser direkt i antagning.se

eller via universitetets webbaserade utbildningskatalog

4/ Har du frågor?

Antagning:

En tid efter att ansökningstiden har gått ut får du resultatet från ett första urval. Vid positivt besked får du också uppgift om när du senast måste svara för att inte strykas från din studieplats.
Svarar du positivt kommer du efter ett andra urval att kallas till registrering på institutionen.

Läs mer om att studera vid Stockholms universitet.