Arbetsmarknad för historiker

Historiker arbetar som lärare, inom utbildnings- och kultursektorn, vid museer, inom kommunikation (press, radio, TV, förlag, webb, arkiv och organisationer), vid myndigheter samt inom privat och offentlig förvaltning (till exempel som utredare).

Masterexamen

På masternivån ges en utbildning som ger goda förutsättningar för yrkesarbeten med höga krav på självständighet med utredningsarbeten, kommunikativ och kritisk-analytisk förmåga, inom bl.a. bildningssektorn, kommunikation, förvaltning och kultur.
Masterprogram

Kandidatprogram i historiska studier

Programmet ger en bred bas och grundläggande kunskaper i historiska förhållanden och träning i att tänka kritiskt, systematiskt och analytiskt. Du lär dig kommunicera dina kunskaper i tal och skrift. Program

Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Kulturvetarprogrammet (tidigare Kulturvetarlinjen) ger en målinriktad humanistisk utbildning som förbereder för yrken inom kultursektorn i vid mening. Program

Lärarutbildning

Historiska institutionen utbildar historielärare i samarbete med Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. Lärarutbildning

Yrkesiriktade fristående kurser

Institutionen ger yrkesrelaterad utbildning med inriktning mot den breda kultursektorn, med kurser inom förlag, curating och projektledning. Kurser

Även kursen Arkivvetenskap, 60 hp är tydligt arbetsmarknadsinriktad.

Övriga kurser

Redan under andra terminens studier i historia görs ett självständigt forskningsarbete vid skrivandet av en uppsats. Det ger praktiska lärdomar av nytta senare i yrkeslivet. Historia II med B-uppsats

Få stöd med karriärplanering vid universitetets Studentcentrum

Läs mer på sidan Arbete & karriär

Frågor besvaras av våra studievägledare

Har du frågor om arbete och karriär? Kontakta våra studie- och karriärvägledare.