Dessa examina kan du ta ut efter avslutade studier vid institutionen:

  • Kandidatexamen - på grundnivå, tre års studier
  • Magisterexamen - på avancerad nivå, ett års studier efter uttagen kandidat
  • Masterexamen - avancerad nivå, två års studier efter uttagen kandidat
  • Doktorsexamen - genomgången forskarutbildning

Examensbevis och promotion i Aula Magna

När du är klar med en kandidat-, magister- eller masterexamen kan du begära ett examensbevis vid universitetets Studentavdelning.

Om du tar ut en magisterexamen på avancerad nivå kan du delta i en promotionsfest i Aula Magna. För nyblivna doktorer anordnas doktorspromotion en gång per år i Stockholms Stadshus.
Läs mer på Studentavdelningens sida Examen & högtid