Du behöver och får mycket information under studierna, genom dessa kanaler.

Kontakt med lärare

Det har du vid undervisning, men även via e-post, brev och telefon. Det är därför viktigt att vi alltid har aktuella kontaktuppgifter till dig. Kontakta studentexpeditionen vid ändring. Lärarna har sina postfack i postrummet på plan 9 i Hus D. Kontaktuppgifter till dem finns i Studenthandboken och i Universitetets personalkatalog

Institutionens webbplats

Alla upplysningar om studier finns på http://www.historia.su.se/utbildning.
Allmän, praktisk information (motsvarande den tryckta Studenthandboken) ligger under Studieinformation t.v.
Specifik information om varje kurs/program finns under http://www.historia.su.se/utbildning. Gå till rubriken Alla kurser och välj din kurs. På din kurssida ligger kursplan (via länk), schema (oftast via länk) och litteraturlista. I Mondo (se nedan) lägger läraren ut material som du ska ta del av. Besök därför din kurssida på och framför allt Mondo regelbundet för att se om det lagts ut något nytt eller det gjorts några ändringar i schema eller litteraturlista.

Mondo - lärplattformen med "Studentinfo"

I Mondo möts studenter och lärare (www.mondo.su.se). De flesta av våra kurser har en egen kurssajt i Mondo, är du osäker fråga din lärare. Det är olika typer av aktiviteter som sköts i plattformen: gruppval, ev. ändringar i schema och inlämning av uppgifter. Meddelanden kan omdirigeras från Mondo till privat e-postadress.
Du förväntas kunna använda Mondo. Ordna ett universitetskonto för att få tillgång till Mondo. Obs! Har du aktiverat ditt universitetskonto men ändå inte kommer åt din mondosajt, kontakta expedition@historia.su.se.
En del praktisk övergripande information om studierna och ex. utlysningar av tjänster och stipendier läggs ut på Mondosajten ”Studentinfo Historiska institutionen”.

Studenthandboken "lilla blå"

Den innehåller i tryckt form i stort sett samma information som under Studieinformation till vänster. Eftersom webbplatsen uppdateras kontinuerligt och är mer omfattande rekommenderar vi att du använder dig av den. Alla som registrerar sig på institutionen får Studenthandboken, den delas ut vid introduktionsföreläsningen för Historia I och II samt KVP och Arkivvetenskap. Vi försöker dela ut den vid alla kurser, men skulle någon inte ha fått ett eget exemplar går det bra att hämta utanför expeditionen på plan 9 i Hus D. Vi kallar Studenthandboken internt för lilla blå – eftersom den har blått omslag!

Anslagstavlor, broschyrställ och datorskärm med dagens scheman

På plan 9 utanför studentexpeditionen finns vissa scheman och alla litteraturlistor (samtliga ligger på kursernas egna sidor på hemsidan), gamla skrivningar (exempel), instuderingsfrågor och andra saker du kan ha nytta av. På en datorskärm mitt emot hissarna visas dagens alla scheman.
På en anslagstavla på plan 3 i hus D, vid Hörsal 7, anslås olika typer av aktiviteter och program.  Studentrådet och Historiska föreningen har eget utrymme. Dessutom finns lappar om begagnad kurslitteratur och bostäder, stipendier och lediga tjänster ... En del av denna information läggs även i Mondo på sajten ”Studentinfo Historiska institutionen”.