Du behöver och får mycket information under studierna, genom dessa kanaler.

Kontakt med lärare

Det har du vid undervisning, men även via e-post, brev och telefon. Det är därför viktigt att vi alltid har aktuella kontaktuppgifter till dig. Kontakta studentexpeditionen vid ändring. Lärarna har sina postfack i postrummet på plan 9 i Hus D. Kontaktuppgifter till dem finns i Studenthandboken och i Universitetets personalkatalog

Institutionens webbplats

Alla upplysningar om studier finns på http://www.historia.su.se/utbildning.
Allmän, praktisk information ligger under Studieinformation t.v.
Specifik information om varje kurs/program finns under http://www.historia.su.se/utbildning. Gå till rubriken Alla kurser och välj din kurs. På din kurssida ligger kursplan, schema och litteraturlista. I Mondo (se nedan) eller Athena lägger läraren ut material som du ska ta del av. Besök därför din kurssida på Mondo/Athena regelbundet. Aktivera gärna e-postnotiser så att du inte missar någon viktig information.

Athena 

I Athena möts studenter och lärare. De flesta av våra kurser har en egen kurssajt, är du osäker fråga din lärare. Det är olika typer av aktiviteter som sköts i plattformen: gruppval, ev. ändringar i schema och inlämning av uppgifter. Meddelanden kan omdirigeras från Mondo/Athena till privat e-postadress.
Du förväntas kunna använda Athena. Ordna ett universitetskonto för att få tillgång till lärplattformarna. Obs! Har du aktiverat ditt universitetskonto men ändå inte kommer åt din kurssajt, kontakta expedition@historia.su.se.

Scheman, litteraturlistor, anslagstavlor och gamla skrivningar

I broschyrställen på väggen utanför Studentexpeditionen D978 hittar du gamla skrivningar, studentinformation och andra saker du kan ha nytta av. På en datorskärm mitt emot hissarna visas dagens alla scheman. Du kan söka fram alla scheman via schema.su.se.
På en anslagstavla på plan 3 i hus D, vid Hörsal 7, anslås olika typer av aktiviteter och program.  Studentrådet och Historiska föreningen har eget utrymme. Dessutom finns lappar om begagnad kurslitteratur och bostäder, stipendier och lediga tjänster.

Studenthandboken "lilla blå"

Den innehåller i tryckt form i stort sett samma information som under Studieinformation till vänster. Eftersom webbplatsen uppdateras kontinuerligt och är mer omfattande rekommenderar vi att du använder dig av den. Alla som registrerar sig på institutionen får Studenthandboken, den delas ut vid introduktionsföreläsningen för Historia I och II samt KVP och Arkivvetenskap. Vi försöker dela ut den vid alla kurser, men skulle någon inte ha fått ett eget exemplar går det bra att hämta utanför expeditionen på plan 9 i Hus D. Vi kallar Studenthandboken internt för lilla blå – eftersom den har blått omslag!