Vid Stockholms universitet finns olika stödfunktioner centralt. Information om dessa är samlad under http://www.su.se/utbildning/studentservice.

Universitetets handbok för nya studenter

I den digitala handboken (pdf) hittar du svar på de vanligaste frågorna som nya studenter ställer: http://www.su.se/utbildning/studentliv

Akademisk ordlista

Disputation, akademi, examinator - det finns många ord och begrepp inom den akademiska världen som du kommer i kontakt med under din utbildning. Universitetet har sammnställt en akademisk och studentikos ordlista.

Studenthuset ger dig olika typer av service

Har du någon allmän fråga om studierna vid universitetet (som inte rör institutionens historiska, arkivvetenskapliga eller kulturvetenskapliga utbildningar)? Vänd dig då till Studentavdelningen i Studenthuset på Universitetsvägen 2 B (söder om Södra huset, hus A). ”Infocenter” har öppet mån.–tors. kl. 08.00–18.00 och fre. kl.08.00–16.00. Där kan du få svar på frågor eller hänvisas till den som kan ge svar kring antagning, högskoleprov, utbytesstudier, examen, studieintyg och mycket annat. Olika stödfunktioner finns också i Studenthuset, såsom Språk- och skrivverkstaden. Även Studentkåren har sina lokaler där.

Studie- och karriärvägledning

Historiska institutionens studie- och karriärvägledare ger stöd kring studierna som bedrivs vid Historiska institutionen. Allmän vägledning lämnas av studievägledare i Studenthuset. Särskild vägledning finns för lärarstuderande. För mer information gå till www.su.se/utbildning, Studievägledning. Universitetets studie- och karriärvägledning

Stipendier

Som student kan du ansöka om bidrag från några av universitetets stipendiestiftelser. Stipendier