Vi är glada över att du valt att läsa hos oss på Historiska institutionen vid Stockholms universitet!

Historia

Historia är ett fascinerande och spännande ämne! Vi studerar och försöker förstå människan och människans aktiviteter, från medeltiden till dagens samhälle. Vi studerar samhällsorganisation, politisk utveckling, ekonomiska och tekniska förändringar, jordbruksutveckling, urbanisering och industrisamhällets framväxt, olika maktstrukturer, brott och straff, vardagslivets förändringar, relationen kvinna – man i ett samhällsperspektiv, mentalitetshistoria och mycket annat! Historieämnet blir bara intressantare ju mer man lär sig. Och i takt med nya kunskaper och djupare förståelse ökar insikten om hur mycket man egentligen borde ta reda på för att verkligen veta något!

Kulturvetenskapliga utbildningar

Kulturvetarprogrammet, med sin centrala praktikperiod, har varit eftersökt och haft mycket gott rykte. Uppskattade yrkesinriktade kurser inom många områden har funnits och finns.

Inför studierna - läs informationen till vänster!

Vi hoppas att du ska få de upplysningar och det stöd du behöver under studierna av dina lärare, i lärplattformen Mondo, i Studenthandboken (ungefär samma information som här under "Studieinformation", men i tryckt form) och andra sätt.

Har du någon fråga kontakta din lärare eller:
Studentexpeditionen
Studievägledningen
Våra studierektorer: se Kontaktpersoner

Vi hoppas du får innehållsrika och givande studier!

Vi vill på alla sätt stötta dig till framgångsrika studier. Det mesta hänger dock på dig själv. Att studera vid ett universitet innebär att aktivt och målmedvetet söka egen kunskap. Studierna består till största delen av självstudier. Det gäller att lära sig studiedisciplin, lämplig studieteknik samt att behärska olika sökvägar till litteratur och andra informationskanaler.

Hjärtligt välkommen och lycka till med dina studier!

Information om studier vid Stockholms universitet finns på webbsidan: http://www.su.se/utbildning/ny-student