Studentrådets sammansättning 2017


Ordförande: Rosmarie Strandberg

Vice ordförande: Alexander Åhman Hald

Sekreterare: Emil Lilja

Kassör: Alexander Åhman Hald


IS-representanter: Elin Siltala & Emma Axelsson

Litteraturgruppen: Alexander Åhman Hald

Fakultetsrepresentant: Henrik Arnstad

Likabehandling- och jämställdhetsgrupps rep.: Rosmarie Strandberg

Arbetsmiljögruppen representant: Emil Lilja


Studiemiljöombud: Emil Lilja

Jämlikhetsombud: Rosmarie Strandberg


Studentrådsrepresentanter ingår bl.a. i  institutionsstyrelsen (IS)

Har du synpunkter du vill framföra till studentrådet, vänd dig då till den som är sammankallande på din nivå.

Du når studentrådet via studentradet@historia.su.se.