När registreringen är klar är det viktigt att du så snabbt som möjligt kommer igång med studierna. Om du studerar på heltid måste du räkna med att din arbetstid är minst lika lång som om du förvärvsarbetade. 40 timmars arbete per vecka är en förutsättning för att klara studierna på avsedd tid. Börja läsa kurslitteraturen för en kurs omedelbart efter det att föregående kurs slutat och försök hålla ett någorlunda fast arbetsschema. Observera att det alltså förutsätts att du även utnyttjar tiden mellan de olika schemalagda delkurserna.