Studieteknik

När du börjar studierna är det viktigt att du snabbt tillägnar dig en studieteknik som passar för akademiska studier. Dessa skiljer sig från gymnasiestudier. Det är stora mängder text du ska kunna läsa in, analysera, strukturera och presentera i olika former. Du kan få information om studieteknik vid Studie- och språkverkstaden, som ligger i Studenthuset.

Skulle du få problem kontakta snarast möjligt en av våra studievägledare!

Svårt att skriva eller tala inför andra?

Om du har svårt att uttrycka dig skriftligt eller muntligt kan du kontakta Studie- och språkverkstaden vid Studentavdelningen. Där får du hjälp med allt från enklare grammatiska frågor och skrivövningar till svårare problem som skrivkramp eller olust att tala inför grupp. Studie- och språkverkstaden

Bilda studiegrupper

Vi kan rekommendera att du bildar en studiegrupp med tre-fyra kamrater för att arbeta tillsammans under olika delar av utbildningen. Det har visat sig effektivt.

Har du någon funktionsnedsättning eller dyslexi?

Om du har någon form av funktionsnedsättning eller dyslexi bör du kontakta en av våra studievägledare eller studierektorer redan vid registreringen för att diskutera hur du bäst kan lägga upp dina studier hos oss. Inflytande och rättigheter

Studieuppehåll

Om du av någon anledning tycker att du måste avbryta dina studier, kontakta en av våra studievägledare eller studierektorer.