Du kan välja att lägga en del av din utbildning utomlands antingen på egen hand, som en så kallad free mover, eller som utbytesstudent inom olika utbytesprogram. Läs mer på universitetets sida Studera utomlands

Om du vill studera vid ett nordiskt universitet kan du ansöka om utbyte genom Nordlys. Utbytesplatserna inom Nordlys administreras centralt av Sektionen för internationell mobilitet vid Studentavdelningen i Studenthuset.

Vill du studera vid ett europeiskt universitet kan du ansöka om utbyte genom Erasmus. Utbytesplatserna inom Erasmus administreras av Historiska institutionen som har utbytesavtal med många europeiska universitet.

Skulle du vilja studera vid ett utomeuropeiskt universitet kan du ansöka om utbyte genom bilaterala universitetsövergripande avtal. Utbytesplatserna administreras centralt av Sektionen för internationell mobilitet.

Utbytesavtal

Kontaktpersoner

Institutionens koordinator för utbytesstudier är studievägledare Andreas Bloch, andreas.bloch@historia.su.se. Du kan även kontakta någon av studierektorerna om du vill veta mer om utlandsstudier.