TERMINSTIDER

Höstterminen startar den 3 september 2018 och pågår till och med den 20 januari 2019.


ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN

STÄNGT PÅ PLAN D8 och D9 måndag 2 juli till och med fredag 3 augusti. Studentexpeditionen öppnar igen måndag 6 augusti. Har du frågor om antagningen ring 08-16 49 22 (växel 08-16 20 00) eller e-posta studentavdelningen@su.se


REGISTRERING

Det är obligatoriskt att registrera sig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig via webben eller genom ett personligt besök på nedanstående tider så kommer du att förlora din plats. Webbregistrering är för de flesta kurser öppen från fredag 10 augusti till och med tisdag 21 augusti på minastudier.su.se. Är du antagen med villkor eller inte kan webbregistrera dig måste du registrera dig på plats.

Måndag 27 augusti
9:00-11:00 Kulturvetarprogrammet (Kulturvetenskaplig baskurs och Kulturvetenskaplig tillämpningskurs) D978 (expeditionen, plan 9 i D-huset, Frescati)

13:00-15:00 Curatorutbildning, Förlagskunskap, Projektledarutbildning D978

Tisdag 28 augusti
9:00-11:00 samt 13:00-15:00 Historia I, Historia II, Historia – Kandidatkurs, Historia I inom lärarprogrammet, Historia II inom lärarprogrammet, Historia III inom lärarprogrammet samt Historia IV inom lärarprogrammet D978

13:00-15:00 Kvällskurser D978

Onsdag 29 augusti
 9:00-11:00 Avancerad nivå historia, Masterprogram i historiska studier D978

13:00-15:00 OMREGISTRERING alla kurser D978. OBS! Omregistrering kan endast ske i mån av plats


RESERVUPPROP

Torsdag 30 augusti
9:00 RESERVUPPROP alla kurser D299


SCHEMA och LITTERATUR

Scheman och litteraturlistor för vårens kurser finns på respektive kurssidor. Använd sökrutan för att söka fram din kurs.

Länkar till "Dagens schema" och "Schemamotorn" hittar du i färgplattan till höger på denna sida.

Om du är ny student hittar du en checklista inför terminstart här: http://www.su.se/utbildning/ny-student