Snabblänkar
Öppettider under sommaren
Antagning
Sen anmälan
Terminstid
Registrering
Omregistrering
Reservupprop
Schema och litteratur
 

 

Öppettider under sommaren
STÄNGT på plan D8 och D9 måndag 1 juli till och med söndag 4 augusti. Studentexpeditionen öppnar igen måndag 5 augusti.
 

 

Antagning
Har du frågor om antagningen ring 08-16 49 22 (växel 08-16 20 00) eller e-posta studentavdelningen@su.se
 
Sen anmälan
De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar för sen anmälan den 15 juli. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.
Mer information om sen anmälan och återanmälan hittar du på universitetets centrala webbplats

 

Höstterminen 2019 (2019-09-02 – 2020-01-19)
Terminsdel A: Måndag 2/9
Terminsdel B: Torsdag 3/10
Terminsdel C: Måndag 4/11
Terminsdel D: Torsdag 5/12

 

Webbregistrering eller registrering på plats
Det är obligatoriskt att registrera sig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig via webben eller genom ett personligt besök på nedanstående tider så kommer du att förlora din plats. Webbregistrering är för de flesta kurser öppen från måndag 12 augusti till och med tisdag 27 augusti på student.ladok.se Är du antagen med villkor måste du registrera dig på plats.
Datum Tid Kurser Plats
Måndag 26 augusti  9–11 KULTURVETARPROGRAMMET
Kulturvetenskaplig baskurs och Kulturvetenskaplig tillämpningskurs
D978
Måndag 26 augusti 13–15 Curatorutbildning, Förlagskunskap, Projektledarutbildning D978
       
Tisdag 27 augusti  9–11 HISTORIA GRUNDNIVÅ DAG
Historia I (dag), Historia II, Historia – Kandidatkurs, Historia I inom lärarprogrammet, Historia II inom lärarprogrammet, Historia III inom lärarprogrammet samt Historia IV inom lärarprogrammet, Introduktion till nordisk historia I (1000–1750), Introduktion till nordisk historia II (1750–2015)
D978
Tisdag 27 augusti 13–15 HISTORIA GRUNDNIVÅ DAG
Historia I (dag), Historia II, Historia – Kandidatkurs, Historia I inom lärarprogrammet, Historia II inom lärarprogrammet, Historia III inom lärarprogrammet samt Historia IV inom lärarprogrammet, Introduktion till nordisk historia I (1000–1750), Introduktion till nordisk historia II (1750–2015)
D978
Tisdag 27 augusti 13–15 HISTORIA GRUNDNIVÅ KVÄLL
Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 – ca 1800;  De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion; Historia I, del 1; Historia I, del 2; Invandring och integration – från "folkhemmet" till dagens Sverige; Korstågen: I det heliga landet; Medeltidens samhälle; Fortsättningskurs i Stockholms historia – seminariekurs; Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen; Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000
D978
       
Onsdag 28 augusti  9-11 HISTORIA AVANCERAD NIVÅ
Masterprogram i historiska studier; Masterprogram i medeltidsstudier
Den känslosamma medeltiden – emotioner i kultur och social praktik; Medeltidsforskning; Islamism och etno-nationalism i Mellanöstern sedan slutet av 1800-talet: Interaktioner och paradoxer; De internationella relationernas historia: teorier, metoder och historiografi
D978
       

 

Omregistrering
Datum Tid Kurser Plats
Onsdag
28 augusti
13-15 Omregistrering sker i mån av plats på alla kurser som ges vid institutionen under denna termin. D978

 

Reservupprop
Är du reserv på någon av våra kurser hänvisas du till reservuppropet torsdag 29 augusti klockan 9:00 i D299. Kan du inte komma själv så går det bra att skicka ett ombud.

 

Schema och litteratur

Scheman och litteraturlistor för hösten kurser finns på respektive kurssidor. Följ denna länk till en sammanställning av höstterminens alla litteraturlistor och kurssidor.

schema.su.se

Om du är ny student hittar du en checklista inför terminstart här: http://www.su.se/utbildning/ny-student