Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
Jens Ljunggren

Prefekt: Nolltolerans mot sexuella trakasserier

Det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier vid Stockholms universitet. Jens Ljunggren, prefekt vid Historiska institutionen, förklarar hur den som är utsatt bör agera.

Omslag till avhandlingen: Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden

Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden

Ny avhandling i historia undersöker judisk integration i örlogsstaden Karlskrona under perioden 1780-1945.

Tre forskningsprojekt delar på 10 miljoner

Tre nya forskningsprojekt placerade vid Historiska institutionen har fått anslag beviljade av Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Sammanlagt får projekten dela på 10 miljoner kronor.

Alvar promo

Studier som ger internationella möjligheter

Utbytesstudier är en möjlighet att uppleva ett nytt land. För Alvar Blomgren, nyexaminerad master i historia, resulterade det också i en publicering i en internationell tidskrift.