Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
Olof Bortz

Ansvaret för Förintelsen känslig fråga direkt efter andra världskriget

Vid slutet av 1940-talet var uppfattningen att den nazisternas brott hade begåtts av en liten grupp fanatiska sadister. Detta perspektiv tillät flertalet att svära sig fria från skuld.

Emma Pihl Skoog

När kraftsporten var manlig

Boxare och tyngdlyftare hade maskulina värderingar och kroppsideal med tydliga klassmarkörer. Emma Pihl Skoog har disputerat på en avhandling om svensk kraftsport mellan 1920- och 1960-talet.

Bokomslag

Angöringar - berättelser och kunskap från havet

En ny antologi med artiklar av forskare knutna till Centrum för maritima studier och Statens maritima museer.

Bokomslag Känslornas revolution

Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet

Historiker, idé- och filmhistoriker bidrar med artiklar i en antologi om ett färgstarkt årtionde.