Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
Emma Pihl Skoog

När kraftsporten var manlig

Boxare och tyngdlyftare hade maskulina värderingar och kroppsideal med tydliga klassmarkörer. Emma Pihl Skoog har disputerat på en avhandling om svensk kraftsport mellan 1920- och 1960-talet.

Bokomslag

Angöringar - berättelser och kunskap från havet

En ny antologi med artiklar av forskare knutna till Centrum för maritima studier och Statens maritima museer.

Utlysning: Professur i Stockholmshistoria

Historiska institutionen söker en professor i historia med inriktning på Stockholms historia.

Alf Sjöblom

Pris för framstående vetenskapliga prestation

Alf Sjöbloms, Historiska institutionen, har fått pris för mest framstående vetenskapliga prestation för sin avhandling om hur livförsäkringsbolag riktade till arbetare växte fram under början av 1900-talet.

Bokomslag Känslornas revolution

Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet

Historiker, idé- och filmhistoriker bidrar med artiklar i en antologi om ett färgstarkt årtionde.