Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen

Utlysning: Professur i Stockholmshistoria

Historiska institutionen söker en professor i historia med inriktning på Stockholms historia.

Alf Sjöblom

Pris för framstående vetenskapliga prestation

Alf Sjöbloms, Historiska institutionen, har fått pris för mest framstående vetenskapliga prestation för sin avhandling om hur livförsäkringsbolag riktade till arbetare växte fram under början av 1900-talet.

Bokomslag Känslornas revolution

Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet

Historiker, idé- och filmhistoriker bidrar med artiklar i en antologi om ett färgstarkt årtionde.

Framsida bokomslag

Ny avhandling om svenska sjöofficerare på 1500-talet

Vilka blev befäl i flottan på 1500-talet. En ny avhandling i historia studerar den svenska militära marinen under en expansiv period.

Omslag Kunskapens tider

Kunskapens tider

Historiska institutionen har samlat elva forskare i en antologi om kunskapssamhället. Boken ges ut som Open access på Stockholm university Press.

Stortorget urklipp

Politik genom uppror och förhandling

Bondeprotester på 1500-talet tvingade centralmakten till förhandlingar. Ett agerande som fick betydelse för den moderna statens utveckling.