Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen

Är historia din framtid?

Funderar du på att läsa historia? Här kan du läsa om vårt upplägg i grundkursen Historia I.

Vad gör man på avancerad nivå

Här hittar du information om studier på avancerad nivå. Du kan också läsa vad ett par studenter tycker om att läsa historia på avancerad nivå.

European Neutrality and the Kremlin during the Cold War

I september anordnar Historiska institutionen vid Stockholms universitet ett Marcus Wallenberg symposium om Moskvas syn på neutraliteten i Europa under kalla kriget.

The History of Labour Intermediation

Docent Nils Edling medverkar med ett kapitel om den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige i början av 1900-talet i den nyutkomna boken The History of Labour Intermediation.

Ny bok: Den sargade dygden

1200- och 1300-talen är en tid av kris för den islamisk-persiska civilisationen. Genom att studera tidens centrala diktverk undersöker Hossein Sheiban kritik mot makten.

Den långa medeltiden

Fredrik Charpentier Ljungqvist har utkommit med boken Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation.

I främmande hamn

En ny bok om det svenska konsulatväsendet, I främmande hamn – Den svenska och svensk-norska konsulstjänsten 1700-1985, har kommit ut.