Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
Håkan Forsell

Ny som gästprofessor i Berlin

Håkan Forsell är ny innehavare av Dag Hammarskjölds gästprofessur vid Humboldt-universitetets Nordeuropainstitut i Berlin.

Tre forskningsprojekt delar på 10 miljoner

Tre nya forskningsprojekt placerade vid Historiska institutionen har fått anslag beviljade av Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Sammanlagt får projekten dela på 10 miljoner kronor.

Alvar promo

Studier som ger internationella möjligheter

Utbytesstudier är en möjlighet att uppleva ett nytt land. För Alvar Blomgren, nyexaminerad master i historia, resulterade det också i en publicering i en internationell tidskrift.

Framsida bokomslag

Tillfälliga stockholmare

Antologin "Tillfälliga stockholmare" beskriver några av alla de människor som levt tillfälligt i staden. Två av antologins författare intervjuas i vetenskapsradion om sina bidrag.

Framsida till boken Problemet med vinster

På statens bekostnad

Hur länge har debatten om vinster i välfärden varit aktuell? Magnus Linnarsson har studerat riksdagens debatter om privat eller offentlig förvaltning genom fyra sekel i sin nya bok.

Agnes Ekman år 1909, 21 år gammal. Bild från Agnes och Johannes Hellners familjearki.

Dynastins kvinnor

Via en entreprenörsfamiljs historia ger Therese Nordlund Edvinsson i sin bok en inblick i det moderna industrisamhällets framväxt.