Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
Bokomslag Sturarna

Sturarna - Makten, morden, missdåden

Historiker Bo Eriksson har kommit ut med en ny bok om Stureätten.

Framsida bokomslag

Ny avhandling om svenska sjöofficerare på 1500-talet

Vilka blev befäl i flottan på 1500-talet. En ny avhandling i historia studerar den svenska militära marinen under en expansiv period.

Omslag Kunskapens tider

Kunskapens tider

Historiska institutionen har samlat elva forskare i en antologi om kunskapssamhället. Boken ges ut som Open access på Stockholm university Press.

Stortorget urklipp

Politik genom uppror och förhandling

Bondeprotester på 1500-talet tvingade centralmakten till förhandlingar. Ett agerande som fick betydelse för den moderna statens utveckling.

CMC

Varken bonde eller herreman

Bönder som köpte herrgårdar och ståndspersoner som hittade på titlar. Nya idéer utmanade samhällssynen när ståndssamhället sakta avvecklades under 1700- och 1800-talet.