Asian Goods and Eighteenth-Century Scandinavia: Trade, Material Culture and Changing Consumer Patterns

En heldags-workshop arrangerad av Centrum för maritima studier, CEMAS, på Statens Maritima Museer.

Organisation: Leos Müller, Hanna Hodacs och Jacqueline van Gent.