Jeg er 31 år og ph.d.-stipendiat (doktorand) ved Aarhus Universitet og Dansk Center for Byhistorie, hvor jeg skriver på en ph.d.-afhandling om dansk sanerings- og byfornyelsespolitiks historie og udvikling fra 1939 til 1990.

Fra 18. september til 12. november 2013 er jeg gæsteforsker ved Stads- och kommunhistoriska institutet, hvor jeg vil studere sanering og byplanlægning i Stockholm og det øvrige Sverige med henblik på at give min afhandling et komparativt perspektiv.

Kristian Buhl Thomsen