Jag är doktorand i nordiska studier från universitet Paris IV-Sorbonne med inriktning mot tidigmodern nordisk historia. Min doktoravhandling behandlar byggandet av nationella identiterna i Skandinavien mellan 1560 och 1770 och jag studerar både det danska riket (med Norge, Island, Färöarna, Grönland och hertigdömet Slesvig-Holsten) och det svenska riket (med Finland och Baltikum).

Läsåret 2011-2012 var jag gästdoktorand vid Saxo Institut vid Köpenhamns universitet. Min franska handledare är Jean Marie Maillefer, professor på institutet för de nordiska studier på Paris IV-Sorbonne.

Min avhandling handlar särskilt om de politiska aspekterna och det nationalla identitetsbyggets konsekvenser för historieskrivningen om de två skandinaviska rikena. Mina forskningar är en jämförels mellan Sverige och Danmark, vad gäller internationella förbindelser, nationella politik och historieskrivningar. Jag undersöker alla förbindelser mellan Sverige och Danmark då att de två konungarikena vid den här tiden konstruerade sig själv på samma sätt, trots det dansk-svenska kriget och en stark önskan om att vara olik sin granne.

I min forskning använder jag mig av källor på franska, svenska, danska, tyska och latin.

E-post: muriel.marchal@hotmail.com