Ledande forskningsområde

Forskningen vid institutionen är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden.

Forskningsprojekt

Forskarna tar själva initiativ till forskningsprojekt och söker projektmedel. Många har varit framgångsrika i att dra till sig betydande belopp.

En viktig post i vår forskning är doktorandernas avhandlingsarbete, där de fritt väljer inriktning. Vi har under många år lyckats få fram avhandlingar av god kvalitet. Avhandlingar

Enskilda forskares arbeten nås via listan: Forskare

Forskningsområden visas till vänster.

 

Verksamheter organisatoriskt knutna till Historiska institutionen: