Sveriges neutralitet har en äldre historia än vi tror. Under neutral flagg blomstrade svensk 1700-talssjöfart på Medelhavet och Atlanten. Neutraliteten var, som idag, kontroversiell – men av andra orsaker.

Leos Müller, Stockholms universitet.

Mer information på Stockholms stadsarkivs webbplats.